DHTML Editor Som du förmodligen ser här nedan så är ditt mail i stort sätt oläsligt. Då Kriminalomsorgens sentrale förvaltning inte har inkommit med någon begäran om att återta tidigare begäran om överflyttning av straffverkställighet från Norge till Sverige rörande Tönsberg byretts sanktion om fängelse 7 dagar, förvandlingsstraff för böter om 3.500 norska kronor gäller fortfarande deras begäran om överförande. Kriminalvårdsstyrelsen kommer inom kort att fatta beslut i ärendet. Mvh Charlotte Carrick -----Ursprungligt meddelande----- Från: Jan Kajander Skickat: den 24 juni 2004 10:24 Till: Carrick Charlotte /KVS Kopia: Ämne: RE: VB: Ang. inbetalning Hej Charlotte Carrick Jag har skickat ditt brev till www.judicium.no tangedahl Något ær ju helt fel. Jag har ej Intjænat pengar skatteetat hur kan jag få DAGSBOT det ær ju basert på løn som jag ej haft i NORGE DAGSBOT ær ju basert på den intænning av penagr jag deklarerat før. DETTA ær ju i 0:- det året jag fick bot. Jag har ju ej kunnat køra deklaration då mina EMAIL blivit blockerade och jag ej erhållt svar från TELENOR eller TELIA eller PST eller POT ett klart JA eller NEJ BLOCKERAR TELIA ELLER TELENOR MINA EMAIL. BOTEN å 3500:- ær ju før att HANA MATYSKOVA min ex som arbetar eller arbetade før tjekiska sækerhetspolisen i Nochad anmælde MIG før att jag fick socialbidrag i Tønsberg utbetalt før att øverleva. VARFØR har jag då fått socialbidrag? FØR att jag inte erhåller mina EMAIL från mina kunder då jag førsøkt bygga upp ett koncept på INTERNET. www.japan1.freewebspace.com DÆREFTER ska man då omvandla detta tills fængelsestraff så jag ej KAN få tex GREEN CARD. VAD ÆR DETTA? 1.BLOCKERAT ARBETE EMAIL 2.BLIR SOCIALBIDRAG BLIR BOT 3.SOM BLIR FÆNGELSE FØR MIG 4.NÆR DET ÆR DET FØRSTA ORSAK SOM SKA I FÆNGELSE. Vænnligen FØRKLARA DETTA! Jan Kajander Hamngatan 32 615 32 Valdemarsvik Sverige >From: "Carrick Charlotte /KVS" >Subject: VB: Ang. inbetalning >Date: Mon, 21 Jun 2004 09:50:46 +0200 > >Hej > >Nu har jag erhållit en kopia om att du har betalat in 1.000 norska >kronor. >Om du inte betalar in ytterligare 3.500 norska kronor kommer jag att fatta >beslut om sju (7) dagars verkställighet. > >Mvh Charlotte Carrick > > > -----Ursprungligt meddelande----- > > Från: Carrick Charlotte /KVS > > Skickat: den 21 juni 2004 09:38 > > Till:Ang. inbetalning > > > > > > > > > > > > Hej > > > > Den 18 juni 2004 fick jag ett mail som du har skickat till Magnus Du skriver i detta mail att Jag klart angivit att det >räcker med inbetalningen om 1000 kr. då både yttrande och anstånd i Norge >föreligger. Detta måste du ha missuppfattat! Då Jag inte har erhållit något >sådant yttrande om anstånd från Norge skall du betala in 1.000 + 3.500 >norska kronor. Du skriver även att Du har ordnat så att ett bevis om >inbetalning av 1.000 konor kan faxas 13-21. Menar du med detta att faxet >skall skickas den 21 juni 2004? > > > > Det jag skrev i mailet var att Jag kommer att vänta med att skriva >beslut t.o.m. den 21 juni 2004. Om du inte under dagen inkommer med >1.000 + >3.500 norska kronor kommer jag att skriva ett beslut om verkställighet av 3 >+ 7 dagar. Om du inkommer med bevis om inbetalning av en av summorna >+ kommer >jag att skriva beslut om verkställighet av resterande del. > > > > Om du tycker att något är oklart rekommenderar jag dig att ringa > > under >dagen! > > > > Mvh Charlotte Carrick