Länstyrelsen Östergötlands län
Rättsenheten
581 86 Linköping

Att: Magnus Lindskog mfl
20/10 2003

faxnr 013- 196047

Angående begäran om tillsyn av överförmyndare Valdemarsvik och ev översyn av denna verksamhet (kanske på landsbasis)

Tack för ert brev och er framställan till Överförmyndaren i Valdemarsvik som är Anders Ek.

Skickar detta via fax och bifogar bilagorna via post då det kanske blir för mycket för faxens lilla hål.

Överförmyndaren Valdemarsvik har ej svarat på de 14 punkter som framställes, ej heller svarat klart och tydligt punkt för punkt , ej heller skickat in samtliga brev och dokument i saken till er. Det är allvarligt då Länstyrelsens uppgift är tillsyn av Överförmyndaren och dess funktioner. Summeringen finnes på slutet med ett antal ytterligare punkter.

__________________________________________________________________________________

Inledning.

Med anledning av allvarlig kriminalitet och förtalskampanjer som har drabbat
mig, mina kunder, och även min släkt 96-2003 är det av vikt att förstå seriositeten och följderna i samhället och inom EU om denna typ av beskrivna arbetsmodell får förekomma i ett fritt och demokratiskt samhälle med ett fungerande rättsystem.

Därför är beskrivningen omfattande och jag hoppas att det finns förståelse för detta.

De händelser runt Mariana Kajander och mig själv har varit mycket märkliga och enligt min mening finns det just en koppling mellan mitt undersökande resp arbete inom IT Internet - Eu bidrag- brottslighet och just denna fastighet.

Det finns även ett flertal händelser som har med Norska resp Svenska säkerhetstjänsten att göra.

_________________________________________________________________________

Bakgrund

Den brottslighet som jag drabbats av tidigare har grund i mitt arbete på Internet sedan 1996 att göra samt de undersökningar sedan år 2000 ang IT brottslighet med hjälp av sk backdoor teknologi i bruk sedan 1985-86 inom mainframe resp 1996 i Pc världen som ej varit känd av säkerhetstjänster.

Den har varit den absolut väsentligaste verktyget för EU bedrägerier i billion klassen och de stora finans skandalerna

Med detta verktyg har obehöriga kunnat gå in i dator system utifrån utan att det märks och ändra siffror och text namn med mera i viktiga saksdokument hos myndigheter-EU-komun-banker-tull-polis-revisorer-företag mm. Eg förändra redovisningen efteråt.

Mina undersökningar orsakades av att jag ej erhöll email sedan 96-97 från mina kunder samt att websidor blev frekvent blockerade samt även att mitt domän namn viking1.com stals som för mig var mitt hjärtebarn.

I detta arbete var min upptäckt av backdoor teknologin den avgjort största upptäckten som kunde ha och även har haft katastrofala följder, denna upptäckt meddelades 4-6 månader innan 11th september krashen till Jewish defence Legaue,Simon Wisenthal centret, FBI, polis mm.

Min lilla företagside e-handel postordeföretag på internet som jag spenderade 7 år på gav 0:- i resultat, socialbidragsansökningar samt 700 000:- i kostnader under utredningstiden, samt en hel härva av anmälningar förtal och brott från Å.Sjöberg och olika komuner. Inget resultat från det polisiära Norge-Sverige har erhållts för mig själv trots 10 tal anmälningar, detta trots att FBI-Interpol mfl har haffat många (efter vad jag förstår) som orsakat mycket av IT problemen

Det är en koppling mellan EU bedrägerierna-den korrupta IT teknologin-ev Internet gula sidor-Önskan om mera bidrag från EU-Fastigheten på Hamngatan 32-en del av personer inom komunal nivå-att man har lagt ned så många anmälningar-samt inte minst humle och dumle..

_________________________________________________________________________


Historiken

Händelser under tiden 2000-2003

Kopplingen mellan personer inblandade
Åke Sjöberg 451209-6233 beskrivning om denna man sjo1.htm och Jonny Karlsson 341111-1952 är definift ihopkopplade och Åke. S ger uppdrag-styrning till Jonny Karlsson.

Åke S verkar nästan få uppdragen från någon kanske mot betalning då dessa saker är ju helt sanslösa i sin dumhet?

Svensk Fastighetsförmedling Jan Johansson 0123-51520 verkar vara mot Jonny Karlsson upplägget.

Åke sjöberg har följande målnr som synes:

1264-02 rotel 13 Valdemarsviks Kommun , 1780-95 rotel 3 brottmål, 2179-96 brottmål, 2239-00 skilsmässa, 2770-02 skilsmässa, 3345-97 kontotjänst fodran, 539-98 kontotjänst fodran, 704-02?vet ej, T249-93 tvistemål, T985-92 ? 19000 i skulder?

_________________________________________________________________________

Bilaga nr:
Assistassersättnigen som ej erhölls och polisanmälan urkunsförfalskning??
Elisabeth Ljungstorp Valdemarsviks kommun anmäler mig

0500-K3456-02 Bo Köpberg brott ej styrkt

_________________________________________________________________________

Bilaga nr:
Jo anmälan som lades ned
enligt alla dessa förhållanden:
Nils Olof Bergren 20/11 2002 Dnr 3848-2002 JO
Inget uppgivande till orsak att man lägger ned anmälan mot Valdemarsviks komun. Varför?

75% av alla anmälningar läggs tydligen ned av denna man. det finns 4 JO män?

_________________________________________________________________________

K38537-02 , 050002013268 urkundsförfalskning av Å.S nedlagd Kammaråklagare Mats Näkne

_________________________________________________________________________

0500-K52162-02 polis ofredande sjöberg Bo köpberg nedlägges anmälan

_________________________________________________________________________

K34143-03, 204A03000585 Misstänkt Jonny Karlsson 2003-09-04

Olaga intrång i fastighet förundersökning ska ej inledas Kammaråklagare Hans Isaksson

Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats..

_________________________________________________________________________

K34143-03, 204A03000585 Misstänkt Jonny Karlsson 2003-09-04

Bedrägeri 2000-01-01 -2003-08-29 förundersöking ska inte inledas

Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats..

_________________________________________________________________________

Segelbåten saken inträffar när jag var i Norge

En vacker dag finner jag en äldre segelbåt på tippen jag frågar om jag kan få denna, jovisst detta ska vara ok, den har lagts dit av den förra ägaren till Sandvik Marine Mr Ferm en herre med mycket pengar och ett stort dyrt varv i skärgården

Trygg? Träff? uppger att jag kan ta den då ägaren ej betalt sina avgifter.

Sagt och gjort, därefter när jag återigen är i Norge stjäls segelbåten med hjälp av Valdemarsviks Kommun den fraktas återigen till tippen efter att jag målat densamma 1 veckas arbete mm. Herr Köpberg på polisen uppger att någon i Åtvidaberg som är ägaren har polisanmält mig på uppdrag av K.Å Sjöberg. Båten ska då enl köpberg sågas upp och skrotas. 15000:- förstört i värde

Jag har ej heller betalt för masten som var fin som tillhör en man som arbetar på Vattenfall Valdemarsvik. skuld 300:-

Inga papper från polisen erhölls i saken överhuvudatget ej heller från Valdemarsviks komun.

_________________________________________________________________________

Konkursansökan som inträffar när jag var i Norge

Inte ett papper i saken bara att jag är försatt i konkurs för en skuld på mindre än 45 000:-

Carlson Ring advokatbyrå utförde detta.

Därefter har valdemarsviks kommun vuxen nämnd mm försökt att påföra ytterliggare 55 000:- + 108 000:-

_________________________________________________________________________

Bilaga nr

Intressante?

Och inte minst detta: anmälan mot Åke Sjöberg K6238/205A03000358 får då ta emot ett dokument som uppger:

Misstänkt Polispersonal K6238-03

chefsåklagare Monica Mimer förundersökning skall inte inledas faller ej under allmänt atal..

Enligt Polisen Valdemarsvik har Å.S ej med polisen att göra. Vad med säpo och m.krook i Moskva?

_________________________________________________________________________

Bilaga nr

Kammaråklagare Ingemar Welander ofredande 2002-12-11 K52162-02, 050003500075

förundersökning nedlägges brott kan ej styrkas

_________________________________________________________________________

Telefon terror anmälan nedlagd 0500-K51111-02 krimenh nping Lars Ove Karlsson 12/2 Bo köpberg

_________________________________________________________________________

Pelletssaken

Pellets värme ej beviljad.av Jonny Karsson MK skulle alltså ej ha värme i fastigheten

Then last winter i ordered wood pellets to make the heating in that house, that order is cancelled by Jonny Karlsson so MK recives a substantially higher elecricity bill instead.....

_________________________________________________________________________

Röravbrott avlopp stopp ej åtgärdat.Jonny Karsson

_________________________________________________________________________

Försök nr 1 till att få mig utkastad ur lägenheten

Bilaga nr:
Tidigare med hjälp av hot från Jonny Karlsson fungerade ej

Dnr 0500-K5381-02 2002-02-08 polisen

_________________________________________________________________________

Försök nr 2 till att få mig utkastad ur lägenheten
2003-10-17

Bilaga:
Kronofogde och mera skuldsättning samt att jag ska nu gå till det sociala

Obetald hyra 000301-03081 säger man på 108 000:-

Åke Sjöberg har anmält till försäkringskassan Norrköping att Ilona Sjöberg erhåller bostadsbidrag och drar in Ilona Sjöberg i en bostadsbidragsutredning med grund att Jag jan kajander ibland är hos Ilona. Han nämner att Jan kajander ska kastas ut av Jonny Karlsson, detta INNAN det har verkställts och att jag fått besked

_________________________________________________________________________

Anmälan elstöld rör kikare mm Åke Sjöberg Känner T.Lindqvist som anmäler mig för elstöld mm

Kommer i NTöd tack vare Karin cederqvists före detta man som tar upp rapporten av vem?

("kopplat in mig på fastighetens elnät) (eg satt en stickpropp i ett uttag på väggen för en kortare tid.) och gjort livsfarligledning oisolerad , dock har de glömt att det var en transing i mellan för 24v den är helt ofarlig

Bilaga om Åke Sjöberg ligger i skogen med kikare och studerar.

_________________________________________________________________________

Stölderna flertal nya cyklar skottkärra varmvatten beredare mm cyklarna kan ej återfinnas överhuvudtaget trots sök i Valdemarsvik dessa bortfördes sannolikt till Riga-Vitryssland via Åke . Sjöberg och eller hans kumpaner.

polisanm finnes i sak valdemarsvik ingen kopia erhölls

_________________________________________________________________________

Förtalsverksamheten
"Stalking" Åke Sjöberg.

Jag har blivit anklagad av Herr sjöberg till myndigheter i Sverige och Norge att jag är och håller på med följande:

Barnporno, Narkotika, Hiv, djursex, stölder, bedrägerier, uppringningar mitt i natten till vänner och bekanta och mycket mera

Bilaga nr:

_________________________________________________________________________

Intrång i Lägenheten inträffar när jag var i Norge
Nedlagd polisutredning ingen förundersökning P.Edvall

0500-K34143-03 1/9 2003

_________________________________________________________________________

Anmälan att ha lagt ut fastigheten på försäljning utan medgivande bedrägeri mm 0500-K34143-03

Nedlagd polisutredning ingen förundersökning P.Edvall

_________________________________________________________________________

Hyresavtal mm
Bilaga nr:
Hyresavtalet på lägenheten i bottenvåningen
daterat 1/11 1999 är ju cancelerat då Karin Cederqvist ej godkände denna som min lägenhet, ej heller rätt till något bostadsbidrag. Detta har ju Jonny karlsson accepterat tillsammans med Anders EK tidigare varför näms inte detta?

Det hyresavtal som finnes på hela fastigheten är ju en helt annan sak daterat 1/8 1999.Detta innefattar att göra underhåll på fastigheten vilket har hindrats av Jonny Karsslon genom att man spikat igen fastigheten och bytt lås utan giltiga tingsrättsbeslut.

_________________________________________________________________________

Inbrott och bilstölderna
BMW MSG 171

Slaktas av 2 män i Norge ser ut att vara ett beställningsarbete av Nils Friis alt snickare som renoverade fastighet åt Nils friis före detta huvudkomando central för Tyska styrkor under 2:nd världskriget.

_________________________________________________________________________

Audi JZK 742

1.
Hennes Bil ska naturligtvis inte skänkas bort till KV's El för en skuld som min far haft på 3000:-

4.
Bilen ska återlämnas till Mariana Kajander och ej stå olåst i ett grustag där det plockas fn delar på.

Thereafter here Car JZK 742 White Audi 100 is stolen in Norrkøping and placed in Gålløsa Sandtag and is written on Jonnny Karlssons private name (which is forbidden to mix personal economy with a clients
No accountability regarding insurance on the car, the damage made to it, and the lost items inside the car.

This was administrated by chief of cathing thieves Conny Dahl at Norrkpoing police station.

(Nr 1 This is a major thing and error in comunity duty to steal a car in this way)

ärendenr 204-175-02 olovligt brukande av bil.. anmälan från Jonny karlsson och förmodligen Åke Sjöberg

Nedlagt Roland selhammar anm från Valdemarsviks Kommun

Oljeskruv var urtagen i Valdemarsvik på planen bakom färghandeln detta var innan God manskapet kom ikraft.

Detta orsakade haveri av växellådan kostnad 5000:-

_________________________________________________________________________

BMW 750 V12,

Inbrott stöld av Bilstereo Bilstereo senare funnen hos butik mit emot pantbanken norrköping

Ägaren vill sälja denna till mig! Inbrottet utfördes av en man bosatt i Gusum på uppdrag. 90% I..S beställde

_________________________________________________________________________

Städning och försvunna saker inträffar när jag var i Norge
JK enheten redoviade ej var sakerna står ej heller Jonny Karlsson Anders Ek

1 gammal soffa i köket
1 soffa i vardagsrummet
1 rokokosoffa blå
3 tallrikar ovan kök
Hylla i grönt matta rum
böcker + div papper
Porslin från vindsvåningen

enligt rykten i Valdemarsvik säljes denna typ av saker i Åtvidaberg V ästervikstrakten på någon auktionsfirma Å.Sjöberg lär vara inblandad. går detta till Riga-Vitryssland? färjan västervik?

_________________________________________________________________________

Felaktig värdering av fastighet a 110 000:-av Anders EK
Arnold Wannberg bror till MK 340610-1257 per telefon talat med A.EK
Torde ej vara hans uppgift i och med hans förtroende post såsom överförmyndare att sitta och värdera fastigheter.

_________________________________________________________________________

Byggavdelnining inträffar när jag var i Norge

utför byggmätningar utanför på tomten av fastigheten utan skrift eller tillsägelse till MK Besiktningsbesök oanmält

Gode mans tillträdande bygg avd var med i detta, Eg Byggavd från Valdemarsviks Kommun Börje.Pettersson var med hos Svensk Fastighetsförmedling när God mans ansökan när Mariana undertecknade denna. Detta skedde när jag var i Norge.

Nu har tydligen han lämnat denna post. Någon som heter karlsson innehr denna post fn? korrekt.

_________________________________________________________________________

Mariana Kajanders ekonomiska situation
SBAB beviljade lån 280 000:- direkt innan var färdigt för utbeltning
men stoppades samma dag boende kostnad lån 1500:-/månad.
Hur visste A.EK att detta var igång Magnus EK säkerhets ans Telia?

Alt 50 årigt bottenlån sbab skulle ge 733:-/månad godkändes ej av Jonny Karlsson.

Enligt Bilaga xx och xxx har MK denna ekonomiska situation.

Förenklad deklaration 2002

Summa tillgångar 344 000:-
Summa skulder 159 465:-

Danske Bank AS 57819:- direkt avbet 1000:- /månad ingen ränta
Valdemarsviks Sparbank 101646:- obs
Wasa Kredit avbet för Bil JZK 742 färdigbetald
Link grustag etc

Inkomster 2002

81012:- avdragen skatt 13392:-
Livförsäkring Skandia 2278:- avdragen skatt 682:-

Totalt: 83290:-

Man har även tecknat livförsäkring på henne Genom AEG Tyskt försäkringsbolag genom Bonniers förlag Det Bästa på 500 000:- av okänd anledning. underlaget fanns i hennes lägenhet förut nu är detta borta efter städning..

Beräkning från vuxenförvaltningen
Bilaga

Inkomster efter skatt nuvarande.

6215:- Pension och bidrag
fördelad sålunda.

Folkpension +2843:-
ATP pension +4091:-
friv pensioner +465:-
Handikappersätt +1137:-
Bostadsbidrag btp +3363:-

+11899:- totalt i intäkter


Utgifter deklarerade:

Bostadskostnad -3926:-

Efter studier av hennes kylskåp och av matsedel karbasen

Lunch 38:- dagligen =1140:-
I kylskåp gammal fil mjölk bröd och något pålägg
max 100-150 :- /vecka add 600:-

Matkostnad - 1800:- per månad.

90% av tiden sitter MK på sitt rum 2x dagligen kommer någon och hjälper henne med sprutan.

Inga dag aktiviter deltages det i.

11899:- inkomster
-5726:- utgifter

Kvarstår 6173:- per månad. från ca 2002-01-01

var är 12 x 6000:- ?

_________________________________________________________________________

Obs bilaga nr

7747:- brukade den månatliga insättningen vara årsskiftet 99-00

_________________________________________________________________________

Bilaga nr:
Krediter per 1999-12 total 53 072:- varav de ska vara slutbetalda nu.

Skuldsättningen

1st datapantbrev 100 000:- ska inte finnas något mera.

Audi JZK 742 är slutbetald Wasa Kredit

1000:- i månaden har betalats utan ränta för ett gammalt banklån dansk bank mm rak amortering

Vid starten av godmanskapet fanns det 250 000:- i dåliga Lån inget annat.

_________________________________________________________________________


Jonny Karsson har tagit upp en kredit på 30 000:- för att betala byggräknngar enligt hans själv som fanns i mitt personliga namn , ej i Marianas namn. Krediten har tagits upp utan att meddela MK ej heller Lisbeth eller Jan som är närmaste anhöriga. 2.
Jonny Karlsson blandar ihop min skuld till sahlins trävaruaffär numera avslutad dessutom på ca 15 -20 000:-
att Mariana Ska betala detta (ingående i hennes skuldräkning på 225 000:-

Banklånet 30 000:-
(Betalning av Sahlins bygg räkningar som var i mitt namn)
Numera har Träff eller Trygg köpt Sahlins?

_________________________________________________________________________
Telefon är av okänd anledning kopplad hänvisas till Jonny Karlssons privata
teleabonemang vilket torde vara felakktigt 0123-10357 detta borde ju kopplas till hennes telefon på karbasen inget annat.

_________________________________________________________________________

Post går till hans privata adress torde vara till karbasens egen postavd?

Alla tidningsprenumerationer är numera uppsagda.

_________________________________________________________________________

Bilaga nr: daterat 010817
Överförmyndare har skickat alla mina brev till Jonny Karlsson
Begäran om redovisning etc.
Varför har detta ej redovisats till Länsrätten?

I detta brev uppges att Jonny Karlsson är förvaltare
Enligt Tingsrätt är det bara en God man utsedd
EJ förvaltare varför uppger A.EK att JK är förvaltare? det är stor skillnad på detta.

_________________________________________________________________________
Godmans sak resp förvaltare.

Bilaga Nr

_________________________________________________________________________

Eu bidrag mål 5B Hamngatan samt ångbåtskajen.

Man har tidigare erhållt 3.959 018:- total byggkostnad 6.570000:- för iordningställande av 50 meter stenkaj som fanns där sedan tidigare i relativt gott skick 5 lyktstolpar 4 träbänkar 25 meter svart kedja samt falu rödfärg till en lada som står på tvärs vid kajen. Ingen asfalt kom dock dit på grusplanen. Man renoverade ett hörn av byggnaden efter att en latrinbil körde av vägen och krashade in i ett hörn, förmodar att detta täcktes av någon lämplig försäkring? skandia?

Man kan erhålla betydligt mera bidrag senare genom att skapa "turistfälla" att
hindra upp trafiken under sommaren på väg till gryt med någon typ av serviceanläggning marina bensinstation om man hinner få in en ny ansökan i tid. 2004? Eu website

Man har vidare framställt ansökan från trygg eller träff? som är nuvarane ägare till Sahlins att få köpa marken av komun detta har dock nekats, enligt uppgift ska nekandet bero på att det finns viktiga avloppsledningar i området?.

Obs i denna fastighet fanns en annan hyresgäst som man försökte kasta ut på ett mycket obehagligt sätt. BG cykel service.

_________________________________________________________________________

Slutledning och del summering:

Med tanke på den långa rad av brott som har förekommit samt den o-proffesionalism som visats av de berörda anställda inom komunal regi med höga löner, då man gång på gång brutit mot lag samt att man har förnederat och orsakat skada under lång tid och ej heller har den korrekta lag utbildningen för att genomföra sina förtoende ärenden är min begäran/förslag att de avsätts omedelbart från sina förtroende poster alternativt fängslas, och sätts på utbildning i Lagboken samt mänsklig hänsyn och samt men inte minst deras plikt att utföra sina uppdrag för (inte imot) sina komuninnevånare ej för att gagna den egna eller vänners party plånbok med för mycket pulver i näsan.

Det som är speciellt obehagligt är K.Å Sjöbergs inblanding i saken, där det har ett fleratal gånger visat sig att de olika händelserna har varit framkallats just av denna man.

Något luktar i detta som inte är förenligt med ett fritt och demokratiskt samhälle med ett fungerande rättsystem.

Stickord som vitryssland, litauen, riga, organsierad brottslighet, kreil alt kleir ev wald, ev hopkins, rafaet el sayed, columna, fermenta, åstad bostadsbolag skåne , ev även finance credit skandalen malmö, skickandet hit av folk som stjäl båtmotorer, cyklar, bilar, antikviteter, verktyg, beg byggvaror, polacker ev en dansk i litauen, detta dessutom kopplat rakt in i delar av det svenska rättsystemet. Det är väl helt ok att ryssarna 3dje världen får EU pengar då de ej har mat men då ska väl det vara öppet? Eller är det känsligt läge? man kan ju inte svälta ut länder som verktyg?

_________________________________________________________________________

Återigen

Överförmyndaren har ej svarat på de 14 punkter som framställes, ej heller svarat klart och tydligt, ej heller skickat in samtliga brev och dukument i saken till er. Det är allvarligt då Länstyrelsens uppgift är tillsyn av Överförmyndaren och dess funktioner.

Svar på punkt 14, 13, 11,10,9, 8,7,6,4,3,2,1 har ej svarats på i tillräcklig utsträckning. dessutom tillkommer de detaljer som bifogats i ovanstående brev.gälland misskötsel av sitt uppdrag som godman överförmyndare etc.

_________________________________________________________________________

Ytterligare punkter

1.

Kopplingen mellan personer inblandade en allvarligt kriminellt belastad person arbetar tillsamans med en som är förtroendevald. Åke Sjöberg- Jonny Karlsson 341111-1952 är definitivt ihopkopplade och Åke. S ger uppdrag till Jonny Karlsson.

2.

Jonny Karsson har tagit upp en kredit på 30 000:- för att betala byggräknngar enligt hans själv som fanns i mitt personliga namn , ej i Marianas namn. Krediten har tagits upp utan att meddela MK ej heller Lisbeth eller Jan som är närmaste anhöriga. . Jonny Karlsson blandar ihop min skuld till sahlins trävaruaffär numera avslutad dessutom på ca 15 -20 000:-
att Mariana Ska betala detta (ingående i hennes skuldräkning på 225 000:-

3.

11899:- inkomster
-5726:- utgifter

Kvarstår 6173:- per månad. se uträkning ovan.

4.
Bilen ska återlämnas till Mariana Kajander och ej stå olåst i ett grustag där det plockas fn delar på.

Thereafter here Car JZK 742 White Audi 100 is stolen in Norrkøping and placed in Gålløsa Sandtag and was written on Jonnny Karlssons private name (which is forbidden to mix personal economy with a clients
No accountability regarding insurance on the car, the damage made to it, and the lost items inside the car.

This was administrated by chief of cathing thieves Conny Dahl at Norrkpoing police station.

(Nr 1 This is a major thing and error in comunity duty to steal a car in this way)

204-175-02 olovligt brukande av bil.. anmälan från Jonny karlsson och förmodligen Åke Sjöberg

Oljeskruv var urtagen i Valdemarsvik på planen bakom färghandeln detta var innan God manskapet kom ikraft.

Detta orsakade haveri av växellådan kostnad 5000:-

 

5.

Överförmyndare har skickat alla mina brev till Jonny Karlsson
Begäran om redovisning etc.
Varför har detta ej redovisats till Länsrätten? I detta brev uppges att Jonny Karlsson är förvaltare Enligt Tingsrätt är det bara en God man utsedd EJ förvaltare varför uppger A.EK att JK är förvaltare?

6.

Felaktig värdering av fastighet a 110 000:-av Anders EK
Arnold Wannberg bror till MK per telefon
Torde ej vara hans uppgift i och med hans förtroende post såsom överförmyndare att sitta och värdera fastigheter.

7.

Städning och försvunna saker inträffar när jag var i Norge
JK enheten redoviade ej var sakerna står ej heller Jonny Karlsson Anders Ek

8.

Man satte ut fastigheten för försäljning utan medgivande från Mariana Kajander till ett pris lång under taxeringsvärdet

Ingen värdering av oberende har utförts från JK sida, ej heller utstädning innan visning. urindoft hänger i vägarna..

9.

Telefon är av okänd anledning kopplad-hänvisas till Jonny Karlssons privata
teleabonemang vilket torde vara felakktigt 0123-10357 detta borde ju kopplas till hennes telefon på karbasen inget annat.

Summering:

1.

Ekonomi som anledning till att sälja huset håller ej se uträkningen. + 6000 :- /månad. vart är pengarna?

2.

Bil, lån , möbler, intrång, försök till försäljning har ej skötts korrekt

3.

Blandingen mellan kriminella element och förtoende valda är mycket allvarlig.

4.

Tagit upp krediter och blandat ekonomin mellan olika personer.

5.

Ingen oberoende värdering har skett tax värde 300 000:-

6.

Skuldsättningen skiljer mellan deklarerade och uppgivna.diff mer än -100 000

7.

Audi JZK 742 var tidigare i Jonny Karlssons eget namn inga böter ?

_________________________________________________________________________

Angående remissvaret från Anders Ek.

1.

"att modern utsatts för betydande förmögenhetsminskning" Jan Johansson fd revisor till min far rekomenderade att ta ut pengarna och använda dessa vid Johan kajanders död. Mariana Kajander skickade pengar själv till mig och detta har varit under polis utredning anmälan från Valdemarsviks kommun och resultat brott ej styrkt Valdemarsviks komun var anmälare återigen detta vet A.EK

2.

Förordnandet blev min mor lurad till att ta via Börje Petterson bygg avd Valdemarsviks komun samt Jan Johansson, varför var Börje Petterson byggavd med på mötet? jo det var nog inte kärleken..

3.

Mariana kajander har fått betala av sina pensionspengar för arvodet enligt tidigare utsago från J.K.och detta är då följaktligen ej med i någon redovisning

4.

Stor eubidrag tillskansa sig fastigheten... Varför var då Börje Petterson byggavd på besiktning tillsamans med flera från kommun utanför hennes fastighet, varför nämns hennes fastighet i listan över de berörda gällande detaljplan området, och känner inte A.Ek till kopplingen mellan Å.Sjöberg-Hopkins-Rafaet El Sayad columna fermenta Åstorp skandalen norrbacka mfl?

5.

Vad menas med sista sättningen tre punkter tillkomit ÖEB, personbevis, länstyrelsen remiss?

6.

"Ingen begäran om att få ta del av överförmyndarens akt liggande handlingar har framförts."

Enligt lag ska överförmyndaren ha redovisning och denna har jag frågat efter 10 tal gånger utan resultat.

7.

Vad gäller intrång i fastigheten får polisen avgöra...

Bo Köpbergs hustru arbetar ju på komunen som sekreterare och nog är det så att den multimiljon stad som Valdemarsvik är

det så att alla vet mer än alla andra inklusive den det handlar om..istället för tvärtom.

8.

"Eftersom MK saknat medel har arvodet till förvaltare utgått av komunala medel"

förtidspensionärer då ska ALLTID komun betala enl lag, se sid 2 14 punkter sehlin sid 46-50

Eg man skyller då på att medel saknas...istället för att hänvisa till lagen.

9.

"Förvaltaren har lämnat kopior på kravbrev som skickats sonen om obetald hyra."

REN LÖGN 1 litet kvittens blocks papper där JK önskade ha 55 000:- inbetalt direkt.

nu begär man 108 000:- .... direkt genom fogden inte en räkning inte inkasso inget pang på rödbetan bara.

_________________________________________________________________________

Följande lagar har man då brutit mot med hjälp av komunala och statliga resurser.

Lag om assistansersättning.

Lag om God man

Lag om beslag undersökning etc segelbåt

Lag om urkundsförfalskning

Lag om förföljelse förtal "stalking"

Lag om bil beslag Säpo norrköping

Lag om det Sociala

Lag om intrång i fastighet

Lag om bedrägeri uppfyller alla kraven.

_________________________________________________________________________

Notering mitt arbete:

Det torde kvarstå eller att det arbetas på att finna på en ny back kanal inom IT att kunna få ut mång miljon EU-bidragen innan det är försent, varför har Åke Sjöberg-Jonny Karlsson så bråttom annars att få ut mig från Hamng 32? Sjöberg lastade en stor parabol förmodligen från Dialect Valdemarsvik på sin lastbil är det tillsammans med Grahm man försöker nya trix?

 

Mvh med önskan förslag om åtgärd bot och bättring mm

Jan Kajander

Hamngatan 32

615 32 Valdemarsvik