http://corfu.t35.com
My work portal, see at end of page what jerkheads do...and again BINGO stolen all my work effort at corfu.t35.com so new AGAIN corfu.net84.net, are they not understanding HUMAN RIGHTS about communciation???? 

Bestridande av hyreskrav samt skadestånd

Tingsrättsförhandling 2/2 2002.

Brott på längden och tvären, anmälningar delux som samtliga läggs ned, eubidrag byggnadsvängen och intressanta namn. Vad är detta boys? Struts teknik? Glömt hur man förhandlar (gör affärer) vid ett bord istället?

__________________________________________________________________________________________

Inledning:

13 punkter kommer att tas upp som tar 20 minuter att läsa igenom högt.

En kopia är förberedd för tingsrätten.

  1. Framställande till tingsrätten från Jonny Karlsson "förvaltare" EJ Mariana kajander om hyreskrav a 108.000:- och vräkning av Jan kajander

2. Hyreskrav

3. Anledningen som anges till att sälja Mariana Kajanders Hus.

4. Av Eu bidrags möjlighet resp sammanträffande ang släkt och namnförhållanden.

5. Att Förvaltare önskar säga upp sitt uppdrag och ev anledning

6. Förspelet till förvaltarskapsärendet och det jag och MK fått gå igenom

7. Lista på misskötsel och behandlingen utfört av Jonnny Karlsson

8. Märkliga händelser under tiden 99-2003

8a. Lista över ägarskap och fastigheter i området

Hamngatan totalt markområde ca 12 000KVM Kontroll om detta är en gräns`för

Eubidragen?

  1. Lista alla anmälningar Polis -JO och länsrätt med resp nummer och datum utan resultat:
  2. 10. Hyresavtalen

  3. Lagen

12. Skadestånd

13. Slutsats

 

__________________________________________________________________________________________

1.

Framställande till tingsrätten från Jonny Karlsson EJ Mariana kajander om hyreskrav a 108.000:- och vräkning.

Bilaga A1

2003-12-01 inkommit till tingsrätten 2003-12-03 akt 3180-0 (7) målnr T3180-03-rotel 9

1.Logiska kravet är att jag ej betalt hyran:

2. Att Mariana kajander av ekonomiska skäl måste sälja fastigheten hamngatan 32 Valdemarsvik och egen skrift"tydligen kan inte frågan besvaras"

3. Begäran om att förvaltarskapet ska med OMEDELBAR verkan uppsägas om Jonny Karlsson förlorar saken.

 

2.

Hyreskrav

1.a 55 000:- kvittens block efter ett hot hos mariana kajander om att jag skulle kastas ut.

  1. 108 000:- Inga räkningar skciakde (lagtexten om räkningar och framställande av krav
  2. eg processen)

  3. Karin Cederkvist och angivandet att jag ej bor i Valdemarsvik och försöket att istället för assistansersättning (p-anmlan utredningen) i vart fall kunna erhålla sbidrag bostadsbidrag mm. 1-15/4 2003

Överklagan inlämnas godkännes ej. 24/4 –2002 och 2/5 2003 och 22/4 2002 stämplat

__________________________________________________________________________________________

3.

Anledningen som anges till att sälja Mariana Kajanders Hus.

  1. Av ekonomiska skäl uträkning visar helt klar att något ej stämmer

Mariana Kajanders ekonomiska situation Economical situation for MK (this is used as a reason to sell here property prior to her death...)


SBAB beviljade lån 280 000:- direkt innan var färdigt för utbeltning
men stoppades samma dag boende kostnad lån 1500:-/månad.
Hur visste A.EK att detta var igång Magnus EK säkerhets ans Telia?

Alt 50 årigt bottenlån sbab skulle ge 733:-/månad godkändes ej av Jonny Karlsson.

Enligt Bilaga xx och xxx har MK denna ekonomiska situation.

Förenklad deklaration 2002

Summa tillgångar 344 000:-
Summa skulder 159 465:- Sek debt is only

Danske Bank AS 57819:- direkt avbet 1000:- /månad ingen ränta
Valdemarsviks Sparbank 101646:- obs
Wasa Kredit avbet för Bil JZK 742 färdigbetald
Link grustag etc

Inkomster 2002

81012:- avdragen skatt 13392:-
Livförsäkring Skandia 2278:- avdragen skatt 682:-

Totalt: 83290:-

Man har även tecknat livförsäkring på henne Genom AEG Tyskt försäkringsbolag genom Bonniers förlag Det Bästa på 500 000:- av okänd anledning. underlaget fanns i hennes lägenhet förut nu är detta borta efter städning..

Beräkning från vuxenförvaltningen
Bilaga

Inkomster efter skatt nuvarande.

6215:- Pension och bidrag
fördelad sålunda.

Folkpension +2843:-
ATP pension +4091:-
friv pensioner +465:-
Handikappersätt +1137:-
Bostadsbidrag btp +3363:-

+11899:- totalt i intäkter


Utgifter deklarerade:

Bostadskostnad -3926:-

Efter studier av hennes kylskåp och av matsedel karbasen

Lunch 38:- dagligen =1140:-
I kylskåp gammal fil mjölk bröd och något pålägg
max 100-150 :- /vecka add 600:-

Matkostnad - 1800:- per månad.

90% av tiden sitter MK på sitt rum 2x dagligen kommer någon och hjälper henne med sprutan.

Inga dag aktiviter deltages det i.

11899:- inkomster
-5726:- utgifter

Kvarstår 6173:- per månad. från ca 2002-01-01

Leftover every month should be 6000:- sek accounting from Valdemarsviks community!

var är 12 x 6000:- ? where is the money?

_________________________________________________________________________

Obs bilaga nr

7747:- brukade den månatliga insättningen vara årsskiftet 99-00

_________________________________________________________________________

Bilaga nr:
Krediter per 1999-12 total 53 072:- varav de ska vara slutbetalda nu.

Skuldsättningen

1st datapantbrev 100 000:- ska inte finnas något mera.

Audi JZK 742 är slutbetald Wasa Kredit

1000:- i månaden har betalats utan ränta för ett gammalt banklån dansk bank mm rak amortering

Vid starten av godmanskapet fanns det 250 000:- i dåliga Lån inget annat.

_________________________________________________________________________


Jonny Karsson har tagit upp en kredit på 30 000:- för att betala byggräknngar enligt hans själv som fanns i mitt personliga namn , ej i Marianas namn. Krediten har tagits upp utan att meddela MK ej heller Lisbeth eller Jan som är närmaste anhöriga. 2.
Jonny Karlsson blandar ihop min skuld till sahlins trävaruaffär numera avslutad dessutom på ca 15 -20 000:-
att Mariana Ska betala detta (ingående i hennes skuldräkning på 225 000:-

Banklånet 30 000:-

Att man flyttade över räkningar fråm MITT namn till Mariana’s namn och behöll den statusen Trots att detta påpekats vid flera tillfällen. Dessutom var Sahlins ej mera existerande.

Jonny Karsson har tagit upp en kredit på 30 000:- för att betala byggräknngar enligt hans själv som fanns i mitt personliga namn , ej i Marianas namn. Krediten har tagits upp utan att meddela MK ej heller Lisbeth eller Jan som är närmaste anhöriga. . Jonny Karlsson blandar ihop min skuld till sahlins trävaruaffär numera avslutad dessutom på ca 15 -20 000:-
att Mariana Ska betala detta (ingående i hennes skuldräkning på 225 000:-

 

Elräkningar där man har full förbrukning och ej redovisat återbetalningarna

Polisanmälan och ännu inget resultat

Bilaga nr 1:

5/12 2003 13:09 0500-K48803-03

Misstänkt bedrägeri årsredovisning Jonny Karlsson/Ansvarig Anders Ek överförmyndare

(punkter) obs att polisanmälan har

Gjorts för att KLARLÄGGA felaktigheter dock har Edvall uppgivit

Att jag gjort NOGRANNA uträkningar vilket ej har varit möjligt pga

Brister i det material som erhållits.

__________________________________________________________________________________________

4.

Av Eu bidrags möjlighet resp sammanträffande ang släkt och namnförhållanden.

En slump?

Kopplingen mellan personer inblandade
Åke Sjöberg 451209-6233 Sixbo +46-123-10428 living near BORO newline factory outside valdemarsvik beskrivning om denna man sjo1.htm och Jonny Karlsson 341111-1952 är definift ihopkopplade och Åke. S ger uppdrag-styrning till Jonny Karlsson. Kömmnevik (meaning köpmannavik old trading post) Gusum +46-123-24028

 

Polisanmälan från Tom Lindkvist bekant med Åke sjöberg välkänd i kriminella kretsar.

Staffan Lindqvist Finndomo ägare av alla småhustillverkare sedan år 2001

köpte tidigare spånskivor ala spånskivefabriken. Innan upptäckten att de brann för bra.

Pellets Arne Lindström?

Länsrätten Lindkvist

Grannen hamngatan 36 heter numera Lindvist

Mötesplats Bokö, "Kompetensutveckling - utbildning"
Sökande: NBV Östra Östergötland Diarienr: SKG5b.43-96-63

Projektledare: Rainer Lindqvist, tel. 011-18 02 90

Bokö Rainer Lindkvist 1998 education EU bidrag 3.6 milj-tillskottet 80mil a 1330 jobs i valdemarsvik.

De föreningar som behöver hjälp med att söka pengar eller skapa projekt kan kontakta Isa Lindqvist på SHFs kansli på Sveriges Hembygdsförbunds kansli: 08-34 55 11 eller isa@hembygd.se Mer information kommer under våren 2002.

1. Mars-April 1998 lägger jag ut om EU bidrag och Internet Verksamhet och att det har skapats 1330 Nya jobb i Valdemarsvik.

Vill köpa huset Lindgren Granne didriksson

Karlson bilnummer

Koppartorps gård

helene calmfors carlsson 1998

 

__________________________________________________________________________________________

Ulf lindqvist skriver om backdoor teknologin på Chalmers i Göteborg i 1998

(Släkt?)

PDF]A Map of Security Risks Associated with Using COTS
Filformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versjon
... Ulf Lindqvist Erland Jonsson Chalmers University of Technology ... June 1998 61 Some
security risks originate from ... login program, it inserts a backdoor into the ...
www.ce.chalmers.se/staff/ulfl/pubs/cots98.pdf - Liknende sider

EU bedrägeri upptäcktes a 98billioner Euro 2003

 

[PDF]Åbo Akademi Datadirektionen
Filformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versjon
... Christer Carlsson prof., inf.system, viceordf (lab.ing ... Tom Björkfors) Kerstin Fagerström
planerare, FC ... Åbo Akademi protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post ...
www.abo.fi/dc/admin/dd/dd2_02.pdf - Liknende sider

 

__________________________________________________________________________________________

5.

Att Förvaltare önskar säga upp sitt uppdrag och ev anledning

Gardering

Naturligtvis öppnar sig då möjligheten att någon (eu bidrags anhängare) får en underskrift av MK För att sälja MK fastighet direkt efter att förvaltaren är borta ur bilden efter denna tingsrättsförhandling.

Därför är det naturligtvis så att det måste finnas en förvaltare som tar sitt ansvar gällande

Bokföring redovisning direkt som ersättare för Jonny Karlsson för att just förhindra en stöld av MK’s fastighet, från familjen. Önskar då förstås att sådan utses direkt.

__________________________________________________________________________________________

6.

Förspelet till förvaltarskapsärendet och det jag och MK fått gå igenom

Börje Petterson-Bill Petterson byggnämnd med mera (kort)

Byggavdelnining inträffar när jag var i Norge

utför byggmätningar utanför på tomten av fastigheten utan skrift eller tillsägelse till MK Besiktningsbesök oanmält

Gode mans tillträdande bygg avd var med i detta, Eg Byggavd från Valdemarsviks Kommun Börje.Pettersson var med hos Svensk Fastighetsförmedling när God mans ansökan när Mariana undertecknade denna. Detta skedde när jag var i Norge.

Nu har tydligen han lämnat denna post. Någon som heter karlsson innehr denna post fn? korrekt.

__________________________________________________________________________________________

7.

Lista på misskötsel och behandlingen utfört av Jonnny Karlsson

20/2 2003 igenspikad fastighet stora träblock runt om. utan giltiga tingsrättsbeslut (Lagen)

Hämtning och ej redovisat var alla saker (även mina) finnes JK enheten

No account of items missing from House furnitures etc

1 gammal soffa i köket v 3000:-
1 soffa i vardagsrummet 500:-

1 rokokosoffa blå 2000:-
3 tallrikar ovan kök
Hylla i grönt matta rum
böcker + div papper-gammal radio-plotter-hyllor mm 5000:-
Porslin från vindsvåningen

Livförsäkrinsgbrev-böcker mm

enligt rykten i Valdemarsvik säljes denna typ av saker i Åtvidaberg V ästervikstrakten på någon auktionsfirma Å.Sjöberg lär vara inblandad. går detta till Riga-Vitryssland? färjan västervik?

Felaktig värdering av fastighet a 110 000:-av Anders EK
Arnold Wannberg bror till MK 340610-1257 per telefon talat med A.EK
Torde ej vara hans uppgift i och med hans förtroende post såsom överförmyndare att sitta och värdera fastigheter

 

 

Pelletssaken

Pellets värme ej beviljad.av Jonny Karsson MK skulle alltså ej ha värme i fastigheten

Beställning av Pellets för uppvärming avslagen höjd elräkning

Telefon kopplingen till privat bostad 0123-10357

Adressändringen a Co/ Jonny Karlsson

Hot och anm kasta ut Jan Kajander mot MK’s vilja

10 000:- försvunnit i postanvisning ej betalt av JK trots lång tid

Tagit upp lån utan att meddela eller redovisa vart pengarna gått till

Åtgärdandet av vattenläckage och stopp i avloppet. Ej betald

Behandlingen av MK gällande blöjor sanitär olägenhet hemtjänst a 5min besök (vittne)

Bostadsbidrags ansökan karbasen Hamngatan 32 vart

__________________________________________________________________________________________

8.

Märkliga händelser under tiden 99-2003

Avklippta telefonledningar

Vatten tillförsel övervåningen avstängd

10 000:- försvunnit i postanvisning öppet brev i hallen funnet

Sammankopplingen Åke Sjöberg- Jonny Karlsson där Åke sjöberg INNAN

"vräkningen" ringer upp och uppger till Ilona Sjöberg jaha nu blir ju Jan vräkt..)

Åke Sjöberg har anmält till försäkringskassan Norrköping att Ilona Sjöberg erhåller bostadsbidrag och drar in Ilona Sjöberg i en bostadsbidragsutredning med grund att Jag jan kajander ibland är hos Ilona. Han nämner att Jan kajander ska kastas ut av Jonny Karlsson, detta INNAN det har verkställts och att jag fått besked

Å.S knows before that i should be thrown out from my apartment with valid rental contract they say that i should go to social welfare! and they send me a invoice of 108 000:- SEK straight to the court.

Alltid att när jag åkt till Norge har följande inträffat:

Segelbåts stölden Lilla båten bredvid saken

El inkopplingen utan elmätare saken

Anmälan elstöld rör kikare mm Åke Sjöberg Känner T.Lindqvist som anmäler mig för elstöld mm Kommer i NTöd tack vare Karin cederqvists före detta man som tar upp rapporten av vem? ("kopplat in mig på fastighetens elnät) (eg satt en stickpropp i ett uttag på väggen för en kortare tid.) och gjort livsfarligledning oisolerad , dock har de glömt att det var en transing i mellan för 24v den är helt ofarlig Bilaga om Åke Sjöberg ligger i skogen med kikare och studerar.

KV’s EL

KV’s el och ägandet av karbasen eklund mm

Audi JZK 742

1.
Hennes Bil ska naturligtvis inte skänkas bort till KV's El för en skuld som min far haft på 3000:-

4.
Bilen ska återlämnas till Mariana Kajander och ej stå olåst i ett grustag där det plockas fn delar på.

Thereafter here Car JZK 742 White Audi 100 is stolen in Norrkøping and placed in Gålløsa Sandtag and is written on Jonnny Karlssons private name (which is forbidden to mix personal economy with a clients No accountability regarding insurance on the car, the damage made to it, and the lost items inside the car, while in custody at the police

This was administrated by chief of cathing thieves Conny Dahl at Norrkpoing police station.

(Nr 1 This is a major thing and error in comunity duty to steal a car in this way)

ärendenr 204-175-02 olovligt brukande av bil.. anmälan från Jonny karlsson och förmodligen Åke Sjöberg

Nedlagt Roland selhammar anm från Valdemarsviks Kommun

__________________________________________________________________________________________

8a.

Lista över ägarskap och fastigheter i området

Hamngatan totalt markområde ca 12 000KVM Kontroll om detta är en gräns`för eubidragen?

4:48.2 Allren Ab ecodriving körkort fermsak?

4:72 Ta bygg gryt Tord Andersson Fyrtorp

H/B stugan övre fyrtorp 610 42 Gryt

4:88 Ta bygg gryt hyres av Göran Johansson (ch evert jonsson?)

Snäckevarp 610 42 gryt (ska vara samma som 4:72?)

4:116 Mariana Kajander

4:117 Lindgren Ägare Jan Johansson innan? Enl plan 2002 –09-04 = valdemarsviks komun

4:48.3 Valdemarsviks komun /jan johansson

4:36 Anette Lindgren

4:118 Didriksson-god vän med Lindgren vill köpa 4:116

uppger att ferm vill köpa fastigheten? Samma som fastighet 4:48.2 ?

ägdes tidigare av Karl Göte Börje Blomstedt tidpunkt 2002-09-04

4:119 Valdemarsviks komun

4:106 Valdemarsviks komun

 

Sahlins bygg och mark 4:107, 4:104, 4:103.1/2, 4:106

Valdemarsviks komun äger marken

Mattonska magasinet utkastad bg cykel 6.7 miljoner eu-bidrag

Bilaga

Samrådsmöte för detaljplan som gäller i 10 år framåt alltså till 2011

Sandvik marine och miljö anser att kommunstyrelsen och miljö och byggnämndens uppdrag till tekniska förvaltningen omfattar planändring för HELA området och inte det som planförslaget redovisar.

Miljö och byggnämndens ordförande = Karl Göran Karlsson (2001)

__________________________________________________________________________________________

9.

Lista en del av alla anmälningar Polis JO och länsrätt

med resp nummer och datum utan resultat:

Anmälan till länstyrelsen

översyn över godman-överförmyndare samt förvaltere

Målnr 3824-03 från länsrätten rotel 3 eva palmkvist

Magnus lindskog länstyrelsen 12/12 2003 uppger att det pågår ett tllsyns ärende gällande överförmyndare. Ärendet ej avslutat ännu och inga beslut fattade

Återigen

Överförmyndaren har ej svarat på de 14 punkter som framställes, ej heller svarat klart och tydligt, ej heller skickat in samtliga brev och dukument i saken till er. Det är allvarligt då Länstyrelsens uppgift är tillsyn av Överförmyndaren och dess funktioner.

Svar på punkt 14, 13, 11,10,9, 8,7,6,4,3,2,1 har ej svarats på i tillräcklig utsträckning. dessutom tillkommer de detaljer som bifogats i ovanstående brev.gälland misskötsel av sitt uppdrag som godman överförmyndare etc.

 

Polisanmälan

0500-K48803-3 2003-12-05 kl 13.59

Polisanmälan ev 32 punkter som är felaktiga i årsredovisningen 1999-2004

Fattas: livförsäkringsbrev a 500 000:- AIG Europe tyskland "det bästa tidskriften"

ca 200 000:- preliminärt möbler mm inga beslut fattade

JO anmälan

3848-2002 2002-11-20

Nils Olof Bergren – Anette Lundgren Nedlagt

Ingen motivering, internet är fullt av rapporter om denna man 80% av alla anmälningar

Nedlägges just av denna man.

Assistassersättnigen som ej erhölls och polisanmälan urkunsförfalskning??
Elisabeth Ljungstorp Valdemarsviks kommun anmäler mig

When requesting assistance for taking care of my mother Elisabeth Ljungstorp reports me instead. 0500-K3456-02 police Bo Köpberg brott ej styrkt, no crime done

K34143-03, 204A03000585 Misstänkt Jonny Karlsson 2003-09-04

Olaga intrång i fastighet förundersökning ska ej inledas Kammaråklagare Hans Isaksson

Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats..

Jonny Karlsson Entering my apartment without court desicion, turned down by prosecutor Hans Isaksson

K34143-03, 204A03000585 Misstänkt Jonny Karlsson 2003-09-04

Bedrägeri 2000-01-01 -2003-08-29 förundersöking ska inte inledas

Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats..

Jonny Karlsson trying to sell property much under taxation value turned down by prosecutor Hans Isaksson

Tidigare med hjälp av hot från Jonny Karlsson fungerade ej

Dnr 0500-K5381-02 2002-02-08 polisen

Treatment to MK to throw me out of apartment reported to police no punishement to JK

Intrång i Lägenheten inträffar när jag var i Norge
Nedlagd polisutredning ingen förundersökning P.Edvall

0500-K34143-03 1/9 2003

Entrance and changing locks of apartment without prior court decison turned down by Police P.Edvall

 

__________________________________________________________________________________________

10.

Hyresavtal

Det hyresavtal som finnes på hela fastigheten är ju en helt annan sak daterat 1/8 1999.Detta innefattar att göra underhåll på fastigheten vilket har hindrats av Jonny Karsslon genom att man spikat igen fastigheten och bytt lås utan giltiga tingsrättsbeslut.

 

__________________________________________________________________________________________

11.

Lagen

Ta med lag paragraferna

Summering: summary

1.

Ekonomi som anledning till att sälja huset håller ej se uträkningen. + 6000 :- /månad. vart är pengarna?

2.

Bil, lån , möbler, intrång, försök till försäljning har ej skötts korrekt

3.

Blandingen mellan kriminella element och förtoende valda är mycket allvarlig.

4.

Tagit upp krediter och blandat ekonomin mellan olika personer.

5.

Ingen oberoende värdering har skett tax värde 300 000:-

6.

Skuldsättningen skiljer mellan deklarerade och uppgivna.diff mer än -100 000

7.

Audi JZK 742 var tidigare i Jonny Karlssons eget namn inga böter ?

_________________________________________________________________________

Angående remissvaret från Anders Ek.

1.

"att modern utsatts för betydande förmögenhetsminskning" Jan Johansson fd revisor till min far rekomenderade att ta ut pengarna och använda dessa vid Johan kajanders död. Mariana Kajander skickade pengar själv till mig och detta har varit under polis utredning anmälan från Valdemarsviks kommun och resultat brott ej styrkt Valdemarsviks komun var anmälare återigen detta vet A.EK

2.

Förordnandet blev min mor lurad till att ta via Börje Petterson bygg avd Valdemarsviks komun samt Jan Johansson, varför var Börje Petterson byggavd med på mötet? jo det var nog inte kärleken..

3.

Mariana kajander har fått betala av sina pensionspengar för arvodet enligt tidigare utsago från J.K.och detta är då följaktligen ej med i någon redovisning

4.

Stor eubidrag tillskansa sig fastigheten... Varför var då Börje Petterson byggavd på besiktning tillsamans med flera från kommun utanför hennes fastighet, varför nämns hennes fastighet i listan över de berörda gällande detaljplan området, och känner inte A.Ek till kopplingen mellan Å.Sjöberg-Hopkins-Rafaet El Sayad columna fermenta Åstorp skandalen norrbacka mfl?

5.

Vad menas med sista sättningen tre punkter tillkomit ÖEB, personbevis, länstyrelsen remiss?

6.

"Ingen begäran om att få ta del av överförmyndarens akt liggande handlingar har framförts."

Enligt lag ska överförmyndaren ha redovisning och denna har jag frågat efter 10 tal gånger utan resultat.

7.

Vad gäller intrång i fastigheten får polisen avgöra...

Bo Köpbergs hustru arbetar ju på komunen som sekreterare och nog är det så att den multimiljon stad som Valdemarsvik är

det så att alla vet mer än alla andra inklusive den det handlar om..istället för tvärtom.

8.

"Eftersom MK saknat medel har arvodet till förvaltare utgått av komunala medel"

förtidspensionärer då ska ALLTID komun betala enl lag, se sid 2 14 punkter sehlin sid 46-50

Eg man skyller då på att medel saknas...istället för att hänvisa till lagen.

9.

"Förvaltaren har lämnat kopior på kravbrev som skickats sonen om obetald hyra."

REN LÖGN 1 litet kvittens blocks papper där JK önskade ha 55 000:- inbetalt direkt.

nu begär man 108 000:- .... direkt genom fogden inte en räkning inte inkasso inget pang på rödbetan bara

 

__________________________________________________________________________________________

12.

Ansökan om Skadestånd ?

Så ett antal förslag till motåtgärd?

Förmodligen uppger man att jag är för sjuk att förhandla vilket dock ej förhindrar en ställföreträdande , att båtplatsavgifter a 1000:- om dagen ska betalas, eller att MK har helt plötsligt fått ett fint läkarintyg, att tex

Huset ska rivas, att det finns mögelsvamp under huset och därför är det en sanitär olägenhet, att en Jas gripen störtkrachar med hjälp av en backdoor i huset, att

__________________________________________________________________________________________

13.

Slutsak

Korruption och de skador som EU bidrag verkar göra när det är satt i system

Under min levnadstid har jag aldrig varit utsatt för något mera och större övertramp mot gällande lagar och förordningar, det som dock skrämt mig mest har varit den totala vägg som jag mött för att kunna visa/anmäla de felaktigheter och lagbrott som begåtts under lång tid.

Den lista som jag mött av personer bakom skattebetalares lön som ska representera folkets röst som ljugit mig rakt upp i ansiktet helt medvetet är osedvanligt lång och den gäller både i Norge och Sverige inte minst inom EU. Dock under min resa har jag funnit många fina människor som med glimten i ögat förstått att enda möjligheten är just öppenhet, internet, och att sätta saker i belysningens sken.

När kommun och stat blandar upp sig i affärsvärldens intressen med de sk piratiseringarna så skapar detta stora problem, det var ju just därför kyrkan och stat skapades då det fria kapitalets krafter orsakade så mycket skada då det fick råda ensamma för 1000 år sedan.

 

__________________________________________________________________________________________

Bandspelare dokumentera allt samt naturligtvis Internet (översatt)

Person namn bild samt löner mm ? mini mini mini mobil phone steraming med video?

Domare

Notarie

etc

__________________________________________________________________________________________

Utslag och svar

__________________________________________________________________________________________

corfu.t35.com is my concept as viking1.com interference same for corfu1.com stolen under redemption period, online sice 1996, with many portals, trying to just work, IVFlab breading of babys and i had wrong
eyecolour, and focus on me for earnings ala 5-9000 euro per baby, using gps map hack track and block which are very very serious offences for that person doing that. ID theft and trying to set up my name
having similair profiling occurs, reason is probably promotion of biometrical and electronical measurmments of humans, which just makes a mess since it and software world have zillions of backdoors.Godmorning.corfu.t35.com is my concept as viking1.com interference same for corfu1.com stolen under redemption period, online sice 1996, with many portals, trying to just work, IVFlab breading of babys and i had wrong
eyecolour, and focus on me for earnings ala 5-9000 euro per baby, using gps map hack track and block which are very very serious offences for that person doing that. ID theft and trying to set up my name
having similair profiling occurs, reason is probably promotion of biometrical and electronical measurmments of humans, which just makes a mess since it and software world have zillions of backdoors.Godmorning.